Communiceren met lef- teamtraining voor aardige teams

Jullie zijn een leuk en hecht team. Teamleden hebben veel voor elkaar over, het is altijd gezellig en jullie kunnen bij elkaar terecht als het nodig is. Daarnaast zijn jullie ook voorzichtig met elkaar. Teamleden geven elkaar (te) weinig feedback, er wordt teveel over elkaar gesproken, men vult snel voor elkaar in en men is vaak afwachtend in plaats van proactief. Het gevolg is dat het team nog wel eens blijft hangen in geklaag, niet 100% van de kwaliteiten benut en niet altijd effectief is in de communicatie met collega's en klanten.

Jij wilt dat ze een stap extra gaan zetten opdat zij meer resultaten behalen.

Resultaten van het programma

  • Men is beter in staat om de zaak te scheiden van de relatie ten behoeve van goede resultaten
  • Ieder is zich bewust van zijn eigen toegevoegde waarde binnen het team en die van collega's
  • Teamleden durven meer voor hun talenten en eigen visie te gaan staan 
  • Het team is proactiever: minder klagen, meer oplossen
  • Je team toont meer lef in contacten met elkaar, collega's en (potentiele) klanten
  • Er wordt minder om de hete brei heen gedraaid
  • Je teamleden hebben praktische handvatten (o.a. door te oefenen met een acteur) gekregen om te communiceren met lef en daadkracht