Teams coachen naar zelfstandigheid

Een praktisch programma voor organisaties die hun teams (meer) zelfsturend willen laten worden.

Steeds meer organisaties verlangen van teams dat zij snel op de veranderende markt kunnen anticiperen. Dat vraagt meer zelfstandigheid en proactief gedrag van teams. Van managers wordt verlangd dat ze terugtreden of een rol als teamcoach op zich nemen.

Pirouette helpt hen om die nieuwe rol zo succesvol mogelijk te vervullen.

Resultaat van dit programma:

  • je hebt kennis van groepsdynamica. Je weet deze te vertalen naar aan analyse van en plan van aanpak voor jouw team;
  • je kunt systeemgericht kijken en denken. Hierdoor heb je een andere kijk: niet alleen op teams, maar ook op individuen en organisaties;
  • je doet wezenlijk andere interventies dan je gewend bent, waarmee de vaardigheden van het team om zich zelf op allerlei niveaus scherp te houden en (bij) te sturen toenemen;
  • je weet stagnatie te herkennen en je kunt het team helpen deze zelf te zien en bij te sturen;
  • je ziet wat je eigen rol en aandeel is waarmee je belemmerende patronen in stand helpt houden;
  • je kunt beter loslaten;
  • je kunt problemen terugleggen bij je team, zonder ze aan hun lot over te laten;
  • je durft meer!
  • je weet of de nieuwe rol je past en kunt daarin scherpere keuzes maken voor jezelf.

Klik hier voor reacties van deelnemers.