Individuele coaching

Pirouette biedt verschillende coachingsprogramma's voor managers. Het is altijd maatwerk. Hieronder zie je een aantal thema's waar Pirouette expertise in heeft.

Vragen waarmee Pirouette vaak te maken heeft in coaching:

 • Ik ben een relatiegerichte manager. Ik kan heel goed verbinding maken met mensen en ik weet ze goed te motiveren. Maar soms moet ik ook met de vuist op tafel kunnen slaan en vervelende boodschappen brengen. Dat vind ik moeilijk. Ik wil handvatten die helpen om steviger, effectiever en meer zichtbaar te zijn.
 • Ik ben een perfectionist. Dat vind ik niet zo erg, maar wat veel energie kost is dat ik slecht kan omgaan met fouten van mezelf en anderen. Ik wil meer mildheid, lol en luchtigheid brengen in mijn aanpak, zonder dat het ten koste gaat van het resultaat.
 • Ik schiet te snel in de emotie waardoor ik niet meer effectief reageer op mijn omgeving. Ik wil handvatten om effectief te blijven.
 • Ik wil meer leven en werken vanuit mijn passie en waarden. Ik wil scherper krijgen waar ik gelukkig van wordt en hoe ik dat kan beïnvloeden.
 • Ik wil praktische handvatten om mezelf en mijn omgeving beter te beïnvloeden.
 • Ik heb last van stress. Ik lig wakker van mijn werk en neem dingen mee naar huis. Dat gaat ten koste van mijn privé leven en het kost me teveel energie. Ik wil een betere balans. Vaak werkt Annemieke voor dit soort trajecten samen met Ester de Vos, psycholoog en yogadocent. Ze heeft een nuchtere benadering. Ze leert mensen beter naar hun lichaam te luisteren en te ontspannen.

Wil je een coachtraject aanvragen? Klik dan hier

Een coachtraject bij Pirouette levert op 3 niveaus resultaten op:

 1. Je waarden en identiteit: je hebt scherper waar je voor staat en wat je nodig hebt om gelukkig te zijn. Je weet je waarden in te zetten als kompas bij de dagelijkse keuzes waar je voor staat.
 2. Je normen en opvattingen: je hebt scherper welke normen en opvattingen je hebt. Je weet belemmerende opvattingen makkelijker te herkennen en om te buiten naar manieren van denken en kijken die je helpen om effectiever te zijn (bv om minder snel in het oordeel te schieten of emotioneel te reageren)
 3. Je gedrag: we geloven in diepgang maar we zijn ook praktisch. Daarom krijg je ook altijd praktische handvatten om effectiever te communiceren.

Vanwege het laatste punt maakt een individuele vaardigheidstraining vaak deel uit van een coachtraject. We gaan een dagdeel aan de slag met een acteur en je krijgt video-feedback. Je zult merken dat je na een dagdeel individuele training al heel andere gesprekken kunt gaan voeren.

Investering voor een traject op maat: 3250 euro
Hiervoor krijg je:

 • Een intake
 • 2 evaluatiegesprekken met je manager erbij
 • 4 coachsessies, inclusief voorbereiding
 • 42-dagen plan, handouts, huiswerkopdrachten
 • Wekelijks feedback en advies via de mail gedurende en tot twee maanden na het traject
 • 1 trainingsessie met acteur en video-feedback

Pirouette gelooft dat onderstaande elementen essentieel zijn om te komen tot resultaten:

FOCUS
F- Focus: (Opnieuw) verbinding maken met je kernwaarden. Waarom? Omdat je de waarden (dat waar je voor staat in het leven) je kompas zijn in leven en werk. Hoe meer je bewust bent van je waarden en hoe deze jou beïnvloeden, hoe meer focus je hebt. Gevolg is dat je sterker sturing kunt geven aan je keuzes en aan je gedrag
O- Obstakels wegnemen: we onderzoeken wat je tegenhoudt om het gewenste gedrag vaker te laten zien en wat je gaat helpen om die belemmeringen weg te nemen.
C- Compassie: leren gaat niet zonder vallen en opstaan en soms met pijn in spiegel kijken. De kunst is in dat proces compassie te houden met jezelf. Ik benader jou met compassie en help jou die compassie naar jezelf te bewaken.
U- Uit je comfortzone: in de coachgesprekken kom je uit je comfortzone. Maar daar heb je niets aan als je dat daarbuiten nalaat. Aan het einde van elke bijeenkomst maken we afspraken over wat je gaat uitproberen in de praktijk. Nieuw gedrag oefenen betekent bijna altijd dat je ook in de dagelijkse praktijk uit je comfortzone zal moeten gaan.
S- Successen vieren: leren gaat beter en sneller als het leuk is. Daarom staan we regelmatig stil bij kleine en grote successen.

42 dagen principe
Nieuw gedrag leren vraagt aandacht en vooral heel veel oefenen. Het brein blijkt ongeveer 42 dagen nodig te hebben om nieuwe verbindingen aan te maken, waarmee het nieuwe gedrag min of meer is ingesleten (en dus automatisch wordt). Vanuit dit principe laat ik de coachee 42 dagen lang iedere dag kort aan mij rapporteren, aan de hand van 3 vragen over de bereikte resultaten van die dag. Ik geef daar ook feedback op. De vragen hebben een duidelijke relatie met de leerdoelen. Zo is de kans het grootst dat je blijvende resultaten bereikt.

Wil je een coachtraject aanvragen? Klik dan hier